Acte pentru cadastru apartament

Acte necesare cadastru si intabulare aparatemente Bucuresti si Ilfov:

Cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei 1,care este pusa la dispozitia proprietarului si se completeaza impreuna cu autorizatul pentru lucrari de cadastru si carte funciara;

Cererea de receptie si inscriere, conform anexei 2, se completeaza impreuna cu autorizatul pentru lucrari de cadastru si carte funciara;

Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei 5, se completeaza impreuna cu autorizatul pentru lucrari de cadastru si carte funciara;

Actele de proprietate sau actul de proprietate ale imobilului, in copie legalizata :
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica / juridica:  contract vanzare – cumparare, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman ( ICRAL, ICVL, etc ) : contract de vanzare cumparare, proces verbal predare – primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia ( unde este cazul), declaratie notariala din care sa rezulte ca: imobilul nu este vandut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu si nu a fost inscris in registru de transcriptiuni imobiliare (valabila numai in cazul in care imobilul nu a fost transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare, intrebat la notar cand se legalizeaza actele), certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul ( duplicat ) emis de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112/1995 – copie legalizata contract vanzare–cumparare, copie xerox schita anexa contract;

Certificatul fiscal (certificatul de atestare fiscala), obtinut de la Directia Taxe si Impozite locale – primarie-de regula acolo unde se achita impozitul), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original,valabil in luna in curs si preferabil impozitul anual platit la zi;

Copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI / CI / certifiat de inmatriculare – persoane juridice ) .

Atentie!

Pentru  certificatele  de  mostenitor, sentinta civila sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila  emise  dupa data  16 aprilie  2008    se  percepe  de  catre  A.N.C.P.I.  o  taxa  suplimentara  de  0,15 % din  valoarea  masei  succesorale ( fiind  necesara  explicitarea  de  catre  emitentul  actului  a  valorii  de  impozitare  pentru  imobilul in cauza).In cazul in care valoarea masei succesorala nu este mentionata pe act, notariatul unde a fost dezbatuta mostenirea trebuie sa emita o adeverinta prin care sa se mentioneze aceasta valoare.

Toate lucrarile de cadastru si intabulare sunt executate de autorizati si experti cadastru si intabulare conform legislatiei in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 

 

Inscrie-te in TOP ! Filme, muzica, divertisment - Director Promovare site GRATUIT! Adauga-ti site-ul acum! Promovare GRATUITA  ! TOP-RO - Top siteuri din Romania Jocuri de gatit Servicii diverse director web director web
Total Top
Director web