Intabulare apartament Bucuresti

Exista cazuri in care un apartament detine numar cadastral obtinut in urma unei documentatii cadastrale in perioada anilor 1999 – 2004 , cand cadastru si intabularea in registrul de transcriptiuni se realizau independent.in acest caz trebuie realizata doar intabularea in cartea funciara printr-un procedeu simplificat.

Dosarul de intabulare apartament Bucuresti si Ilfov (care detine numar cadastral) se depune la biroul de carte funciara sau oficiul de cadastru si cuprinde:

Documentatia de cadastru in original sau copie conforma cu originalul a acesteia;

Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei 5, se completeaza impreuna cu autorizatul pentru lucrari de cadastru si carte funciara;

Actele de proprietate sau actul de proprietate ale imobilului, in copie legalizata :
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica / juridica:  contract vanzare – cumparare, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman ( ICRAL, ICVL, etc ) : contract de vanzare cumparare, proces verbal predare – primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia ( unde este cazul), declaratie notariala din care sa rezulte ca: imobilul nu este vandut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu si nu a fost inscris in registru de transcriptiuni imobiliare (valabila numai in cazul in care imobilul nu a fost transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare, intrebat la notar cand se legalizeaza actele), certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul ( duplicat ) emis de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112/1995 – copie legalizata contract vanzare–cumparare, copie xerox schita anexa contract;

Certificatul fiscal (certificatul de atestare fiscala), obtinut de la Directia Taxe si Impozite locale – primarie-de regula acolo unde se achita impozitul), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original,valabil in luna in curs si preferabil impozitul anual platit la zi;

Copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI / CI / certifiat de inmatriculare – persoane juridice ).

Inscrie-te in TOP ! Filme, muzica, divertisment - Director Promovare site GRATUIT! Adauga-ti site-ul acum! Promovare GRATUITA  ! TOP-RO - Top siteuri din Romania Jocuri de gatit Servicii diverse director web director web
Total Top
Director web