Legislatie cadastru apartament

Conform Ordinului 634/2006

ART. 2
(1) Documentatiile cadastrale, denumite in continuare documentatii, stau la baza inscrierii in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la:
a) imobile care necesita documentatie pentru prima inscriere;
b) imobile care necesita documentatie pentru dezlipire;
c) imobile care necesita documentatie pentru alipire;
d) imobile care necesita documentatie pentru inscrierea unei constructii definitive, pe un teren inscrisa in cartea funciara;
e) imobile care necesita documentatie pentru modificarea limitei de proprietate;
f) imobile care necesita documentatie pentru modificarea suprafetei;
g) imobile care necesita documentatie pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;
h) imobile care necesita documentatie pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase;
(2) Prin documentatii se realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilelor, la data intocmirii lor si se asigura inregistrarea actelor si faptelor juridice referitoare la acestea.

CAP. 2
Dispozitii cu privire la intocmirea documentatiilor

ART. 3
(1) Documentatiile se intocmesc intr-un dosar unic, ce include atat partea tehnica necesara receptiei cadastrale cat si actele juridice necesare inscrierii in cartea funciara.
(2) Dupa receptia cadastrala si inscrierea documentatiilor in cartea funciara beneficiarului i se elibereaza incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul de amplasament si delimitare a imobilului.
ART. 4
(1) Realizarea documentatiilor necesare inscrierii in cartea funciara a actelor si/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) literele a), d), e), f), g) si h) din prezentul Regulament presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) stabilirea amplasamentului imobilului;
b) realizarea lucrarii de catre persoana autorizata, care presupune documentarea tehnica, executia lucrarilor de teren si birou, elaborarea documentatiilor;
c) depunerea documentatiilor, la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare birou teritorial) si inregistrarea in Registrul General de Intrare;
d) receptia documentatiilor, cu inregistrarea in registrul cadastral al imobilelor, denumit in continuare index cadastral, receptia cadastrala, transmiterea documentatiei asistentului-registrator;
e) inscrierea in cartea funciara.
(2) Intocmirea si inscrierea documentatiilor in cartea funciara a actelor si faptelor juridice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) presupune parcurgerea etapelor prevazute la art. 4 alin. (1), cu precizarea ca receptia documentatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) se finalizeaza cu transmiterea acestora persoanei autorizate sau beneficiarului urmand ca inscrierea in cartea funciara a dezlipirii sau alipirii sa se efectueze dupa intocmirea actului autentic.

Inscrie-te in TOP ! Filme, muzica, divertisment - Director Promovare site GRATUIT! Adauga-ti site-ul acum! Promovare GRATUITA  ! TOP-RO - Top siteuri din Romania Jocuri de gatit Servicii diverse director web director web
Total Top
Director web